?

Log in

Кіно настаящєє луччє тілівізара - ето в нашем классє всємі прізнано - Далеко куцому до зайця [entries|archive|friends|userinfo]
Технік-радіольщик Мокроголовенко

[ website | Modern Ukrainian Prose in English ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Кіно настаящєє луччє тілівізара - ето в нашем классє всємі прізнано [вересень. 14-е, 2010|03:37 pm]
Технік-радіольщик Мокроголовенко
[Tags|, , ]
[場所 |munka]
[気分 |discontentdiscontent]
[音楽 |Yendri - Ambitionless]

2004
2006
2010Головне - послідовно.

Продовження: тут
ПосиланняВідповісти

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: hector_von_kyiv
2010-09-14 12:44 pm (UTC)
Вітчизняним - так. Над послідовністю ще попрацювати :)
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: qermit
2010-09-14 12:56 pm (UTC)
чюдєсно ггг :)
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: iryn_mykola
2010-09-14 12:57 pm (UTC)

Беззуба братва… Сіло без радіо.
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: lyusha_d
2010-09-14 01:04 pm (UTC)
Фє.
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: go_thera
2010-09-14 01:26 pm (UTC)
братва должна бить всігда в пачьотє!
(Відповісти) (Thread)