?

Log in

same grubasy - Далеко куцому до зайця [entries|archive|friends|userinfo]
Технік-радіольщик Мокроголовенко

[ website | Modern Ukrainian Prose in English ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

same grubasy [вересень. 21-е, 2010|05:27 pm]
Технік-радіольщик Мокроголовенко
[Tags|, , , ]
[気分 |complacentcomplacent]
[音楽 |Led Zeppelin - Kashmir]

З дитинства я любив і мимовільно майже повністю вивчив на пам'ять вірш Юліана Тувіма «Lokomotywa» (в російському перекладі, звичайно — «Паровоз»). Фраза з нього «двєнадцать раялєй ми самі відалі» — це у мене навіть такий собі маленький особистий мем :)

Сьогодні поліз шукати його оригінал і знайшов. Трохи, щоправда, засмутився, що дванадцяти роялів там, як і слід було чекати, немає, але то таке. Трохи згодом натрапив на отаку статтю з детальним лінгвокоментарем для c(_)7* і кропітким розбором перекладу з досить суворою критикою останнього.

Аналіз досить цікавий, хоча й наїзд, на мою думку, цілком даремний. Переклад Мошковської дуже і дуже навіть кермує. Утім, може це тому, що я просто до нього звик :)

_______________________________
* Хто не знає, «c(_)7» — це смайл, що позначає чайник. Винайдений мною, удосконалений mikolasz'ем :)
ПосиланняВідповісти

Comments:
[User Picture]From: otar
2010-09-21 02:33 pm (UTC)
Цікаво, чи ті претензії стосувалися б і українського перекладу) він у нас є в галамагівській книжці
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: hector_von_kyiv
2010-09-21 02:36 pm (UTC)
Опа, а я не бачив :)
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: otar
2010-09-21 02:39 pm (UTC)
ПАРОТЯГ

(Переклад Івана Малковича)

Старий паротяг на пероні пітніє,
аж ллється із нього маснюща олія,
посопує, мліє.
Тяжкий і великий, він дише і дмуха,
жар з розпашілого черева буха:
Бух-ух-ух! Пуф-уф-уф! Чух-пах-пах, пух!
Пурхає пара, як хмара, як пух!..

Попричіпляли вагони на нього
зі сталі твердої й заліза тяжкого.
Повно народу в кожнім вагоні:
в першім - корови, в другому - коні.

В третім сидять крутовусі грубаси,
сидять і їдять собі жирні ковбаси!
В четвертому - слон і чотири жирафи,
в п’ятому - різні шухляди і шафи.
В шостім - гармата - о!!! яка грізна! -
сердита, надута, носата, залізна!
В сьомому - повно-повнісько бананів,
в восьмому - вісім нових фортеп’янів.
В дев’ятім - цукерки, морозиво, дині,
в десятому - клунки, валізи, скрині.
А тих вагонів - сорок, не менше! -
сам вже не знаю, що в них там є ще!..

Та хоч би прийшло вісімсот силачів,
і кожен з них з’їв вісімсот калачів,
і кожен узявся б тягнути гарненько -
навіть не зрушиться той поїзденько!..

Раптом - свист!
І знову - свист!
Пара - бух!
Колеса - в рух!

Спершу, немов череПАха бляШАна,
РУшила маШИна ЗАспано по ШПАлах,
ШАрпнула ваГОни - і тягне наТУжно -
крутяться, крутяться колеса дружно!
Чахкають, бахкають чимраз гучніше
і мчаться вони все прудкіше й прудкіше!...

Куди ж вони їдуть? Куди ж то? А просто -
ПО рейках, ПО рейках, ПО рейках, під мостом,
по ГОрах - ліСАми - через мосТИ -
кваплять, бо треба, щоб поїзд устиг!

А ПОїзд, а ПОїзд поТУркує сТУкотом -
ТАК-то-то, ТАК-то-то, ТАК-то-то, ТУК-то-то...
Гладко так, легко так котиться вдаль -
буцімто й справді лиш м’ячик - не сталь!
Не чорна машина, що дихає важко,
а забавка - пурхавка - просто комашка...

Так що то за поїзд - куди і чого?
І ЩО-то-там, ЩО-то-там штурха його, -
аж весь трясеться, аж буха - бух-бух!..

То пара гаряча зчинила той рух,
й веселі колеса потуркують стукотом -
ТАК-то-то, ТАК-то-то, ТАК-то-то, ТУК-то-то...
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: hector_von_kyiv
2010-09-21 02:45 pm (UTC)
Нормально. Ритміка, принаймні, не гірша :)
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: realysilverfish
2010-09-21 02:49 pm (UTC)
Дым столбом - кипит, дымится
Пароход.
Пестрота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье...
Православный веселится
Наш народ.
И быстрее, шибче воли
Поезд мчится в чистом поле.
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: hector_von_kyiv
2010-09-21 02:52 pm (UTC)

ах да, ето Глінка!

Десь це було, не пам'ятаю, може в КВНі якомусь: на цю мелодію співали "матєріцца і псіхуєт вєсь народ".
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: otar
2010-09-21 02:53 pm (UTC)
Пахнет рыхлыми драчёнами,
У порога в дежке квас,
Над печурками точеными
Тараканы лезут в паз.

Вьется сажа над заслонкою,
В печке нитки попелиц,
А на лавке за солонкою —
Шелуха сырых яиц.

(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: hector_von_kyiv
2010-09-21 02:54 pm (UTC)
Гггг, ти запам'ятав це :)
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: otar
2010-09-21 02:56 pm (UTC)
тільки слово "драчёнамі" :)
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: hector_von_kyiv
2010-09-21 02:57 pm (UTC)
Ну, цього достатньо :)
(Відповісти) (Parent) (Thread)
From: mapa
2010-09-21 02:50 pm (UTC)
какой нудний автар статьі!
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: mikolasz
2010-10-25 11:24 am (UTC)
OMG %)))))
а як початково той смайл виглядав? бо я не пам’ятаю)))))
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: hector_von_kyiv
2010-10-25 11:30 am (UTC)
Так, здається: c(_)/
(Відповісти) (Parent) (Thread)