?

Log in

Міністерство утворення і науки - Далеко куцому до зайця [entries|archive|friends|userinfo]
Технік-радіольщик Мокроголовенко

[ website | Modern Ukrainian Prose in English ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Міністерство утворення і науки [листопад. 29-е, 2010|12:00 pm]
Технік-радіольщик Мокроголовенко
[Tags|]
[場所 |nanoworld]
[気分 |cheerfulcheerful]
[音楽 |Camouflage - Les Rues]

Ви знаєте, що просто зараз у вас у роті відбувається утворення бактерій, у вашому сміттєвому відрі — утворення тарганів, у кошику з брудною білизною — утворення мишей, а в підвалі — утворення бомжів?

Ви знаєте, що утворення бактерій у вашому роті може викликати колапс наукової картини світу?
ПосиланняВідповісти

Comments:
[User Picture]From: otar
2010-11-29 10:03 am (UTC)
"Як приємно сидіти на хмарах і бачити, що ваша дружина забезпечена всім необхідним!" (реклама Сосіса)
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: hector_von_kyiv
2010-11-29 10:05 am (UTC)
+1000, я вчора мало зі стільця не впав, це почувши.
(Відповісти) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: hector_von_kyiv
2010-11-29 08:29 pm (UTC)
Страхування життя :))
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: otar
2010-11-30 06:41 am (UTC)
Здрастє) Є така страхова компанія АСКА, яку рекламує її керівник на прізвище Сосіс. Він має унікальну зовнішність, дикцію і каже чудові речі типу "як приємно сидіти на хмарах".
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: kolaps
2010-12-02 05:12 pm (UTC)
викликати кого?
(Відповісти) (Thread)