?

Log in

гаріпота-а-а (на мелодію Ґрін Ґрей «Мазафака») - Далеко куцому до зайця [entries|archive|friends|userinfo]
Технік-радіольщик Мокроголовенко

[ website | Modern Ukrainian Prose in English ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

гаріпота-а-а (на мелодію Ґрін Ґрей «Мазафака») [грудень. 5-е, 2010|04:45 pm]
Технік-радіольщик Мокроголовенко
[Tags|]
[場所 |England]
[気分 |complacentcomplacent]
[音楽 |Cranes - Astronauts]

Найбільше сподобалося, як Вотсон з Редкліффом зіграли сцену танцю (де в їхніх поглядах безпомилково прочитується, що він в цей час думає про іншу, а вона — про іншого).
Ну і мультик про трьох братів, звісно. Хто там художник? Всі премії — йому) :)
ПосиланняВідповісти

Comments:
[User Picture]From: joans_story
2010-12-05 03:16 pm (UTC)
Так, мультик - шикарний...
(Відповісти) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: hector_von_kyiv
2010-12-05 07:04 pm (UTC)
Або це я естетично незрілий і не так тонко відчуваю фальш :)
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: habitudo
2010-12-06 08:01 am (UTC)
<він в цей час думає про іншу, а вона — про іншого> - цікаво, треба буде придивитись. мабуть, справді їхня акторська майстерність сягла висот, бо за нестак давніми плітками редкліфф пропадав за еммою. :)
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: habitudo
2010-12-06 08:03 am (UTC)
мультик дуже навіть, але фінальна сцена надто іронічна - наймолодший брат начебто мав відійти зі Смертю як рівний, а його згребли за шкірку )
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: hector_von_kyiv
2010-12-06 08:05 am (UTC)
Ото блін знайшов за ким пропадати ггг
(Відповісти) (Parent) (Thread)