?

Log in

спєрвовоіпатрінацатоє - Далеко куцому до зайця [entries|archive|friends|userinfo]
Технік-радіольщик Мокроголовенко

[ website | Modern Ukrainian Prose in English ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

спєрвовоіпатрінацатоє [грудень. 31-е, 2010|07:44 pm]
Технік-радіольщик Мокроголовенко
[Tags|, ]
[場所 |екс-СРСР]
[気分 |okayokay]
[音楽 |"Howl's Moving Castle" на каналі Сіті]

Гарін-Михайловський, що називається, на всі випадки життя. Цього разу таке: описується в нього Свят-вечір у родині небагатих провінційних дворян (1870-ті роки).

Вошли Зина и Наташа. Хотели было играть на рояле, но Аглаида Васильевна по случаю поста не позволила.
- Что ж мы делать будем? - спросил Корнев.
- Так сидите, вот чаю напьетесь...
- Мы всегда в этот вечер Гоголя или Диккенса читаем, - сказала Наташа.
И, подумав, она прибавила:
- Давайте Гоголя читать*.
- Ну что ж, Гоголя так Гоголя, - согласился Корнев.
- Вы его заставьте, - сказал Долба, - он так читает, что вы лопнете от смеха.
- Ну, какое там чтение! - сконфузился Корнев.
Но его заставили, и он читал так, что и Аглаида Васильевна вытирала слезы от смеха.

Тобто традиція на Різдво/Новий Рік розважати себе старим добре знайомим твором мистецтва — і так рок за роком — зовсім не совковий винахід, а значно давніша :))

Веселого Свята всім!


___________________________
* Дивно, до речі, що на це піст не розповсюджується.
ПосиланняВідповісти

Comments:
[User Picture]From: ravlyk
2010-12-31 05:56 pm (UTC)
Я вот дивлюсь Сімпсонів.

Зі святами! :)
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: hector_von_kyiv
2010-12-31 06:00 pm (UTC)
А я про Сімпсонів до 4 числа забув ггг
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: siniestrorate
2010-12-31 06:59 pm (UTC)
Классику, гришь?
Ну, "Debbie Does Dallas", так "Debbie Does Dallas")
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: otar
2010-12-31 07:11 pm (UTC)
а ми будемо ТВВТ втикати)
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: siniestrorate
2010-12-31 07:23 pm (UTC)
я новые серии жду) пока что подготовил Марлена Хуциева и прочую новую волну советского кино времен оттепели)
(Відповісти) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: hector_von_kyiv
2011-01-02 06:25 pm (UTC)
Це - точно ні :)
(Відповісти) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: hector_von_kyiv
2011-01-02 06:46 pm (UTC)
(Відповісти) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: hector_von_kyiv
2011-01-02 06:55 pm (UTC)
Хіба воно не говорить само за себе? :)
(Відповісти) (Parent) (Thread)