?

Log in

from January to June - Далеко куцому до зайця [entries|archive|friends|userinfo]
Технік-радіольщик Мокроголовенко

[ website | Modern Ukrainian Prose in English ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

from January to June [січень. 18-е, 2011|12:07 pm]
Технік-радіольщик Мокроголовенко
[Tags|]
[場所 |Portland, Oregon]
[気分 |contemplativecontemplative]
[音楽 |The Decemberistst - June Hymn]

Рік 2011-й музичний розпочався сьогодні з нової праці орегонських пиворізів.Альбом з першого погляду хороший, приємний, витриманий в стилі, але не лишає в пам'яті нічого яскравого. Тобто явно належить до таких, що розкриваються поступово - після багатьох прослуховувань.

Невдовзі очікуються новинки від Mogwai (знаю, що в неті вже давно є) і PJ Harvey.
ПосиланняВідповісти

Comments:
[User Picture]From: syvi_svyni
2011-01-18 05:50 pm (UTC)
Приємний. Але здається, там нема чого особливо "розкривати". Нормальний музон :)
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: hector_von_kyiv
2011-01-19 05:30 am (UTC)
У мене на такі речі, як правило, інтуїція хороша :)
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: uh_huh_herr
2011-01-19 11:08 am (UTC)
найбільше кортить почути нового скрябіна в стилістиці нью вейв слеш нью романтик бгг
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: hector_von_kyiv
2011-01-19 11:10 am (UTC)
Щось мені зовсім не кортить :)
(Відповісти) (Parent) (Thread)