?

Log in

No account? Create an account
daughter of the lover of the Russian queen - Далеко куцому до зайця [entries|archive|friends|userinfo]
Технік-радіольщик Мокроголовенко

[ website | Modern Ukrainian Prose in English ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

daughter of the lover of the Russian queen [липень. 28-е, 2010|11:46 pm]
Технік-радіольщик Мокроголовенко
[Tags|]
[場所 |Brooklyn]
[気分 |impressedimpressed]
[音楽 |Cocteau Twins - In Our Angelhood]

У 1991 році нью-йоркська віолончелістка Мелорі Кріґер зібрала групу таких самих ненормальних, як вона, і ця мішпуха почала, нап'явши на себе страхітливі костюми у вікторіанському дусі, колективно видобувати зі своїх великих скрипок моторошно-прекрасні звуки. Із цих звуків вони за 14 років встигли склепати 6 альбомів: шостий вийшов осьосьо.Дуже легка і тендітна робота: позбавлена електроніки та "неканонічних" інструментів, на відміну від кількох попередніх. Нагадує перший альбом (навіть обкладинка вишита, як і в першого). Явно буде у двадцятці альбомів року :)
ПосиланняВідповісти

Comments:
[User Picture]From: internati
2010-07-29 04:23 pm (UTC)
а де лінк?
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: internati
2010-08-02 03:33 pm (UTC)
Я зробив так само - спасибі. Слухаю.
(Відповісти) (Parent) (Thread)