?

Log in

No account? Create an account
Фонетика, мой дом радной - Далеко куцому до зайця [entries|archive|friends|userinfo]
Технік-радіольщик Мокроголовенко

[ website | Modern Ukrainian Prose in English ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Фонетика, мой дом радной [листопад. 15-е, 2010|04:09 pm]
Технік-радіольщик Мокроголовенко
[Tags|]
[場所 |横浜市]
[気分 |curiouscurious]
[音楽 |Ісаак Шварц - 100ДПД]

Мені, все ж таки, цікаво послухати суб'єктивну думку різних людей з цього холіварного приводу.

Тому опитування: послухайте кілька прикладів вимови японських слів і скажіть, на який зі звуків української мови ваш більше схожі:

1. щілинний приголосний [ɕ]: на [с'] чи на [ш']?

то(с/ш)і
ваґа(с/ш)і
кон(с/ш)ю:

2. африката [dʑ]: на [дз'] чи на [дж']?

(дз/дж)ітен(с/ш)я
ман(дз/дж)ю
кумоносу(дз/дж)ьо:

3. африката [tɕ]: на [т'] чи на [ч']?

(т/ч)ю:ґоку
оні:(т/ч)ян
(т/ч)ьо:

Заздалегідь усім дякую :)
ПосиланняВідповісти

Comments:
[User Picture]From: otar
2010-11-15 02:18 pm (UTC)
перше, як на мене, цілком середньо між сь і шь. Себто і той, і той варіант однаково віддалений від правди.

Друге - джь однозначно.

Третє мені взагалі здалося схожим на ць :)
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: maksymus
2010-11-15 02:30 pm (UTC)
1. тоші - ваґаші - консю → [ш']
2. джітеншя - манджю - кумоносу-дзьо → [дж']
3. чю:ґоку - оні:цян - чьо: → [ч']
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: perverzion
2010-11-15 02:31 pm (UTC)
1. [ш']
2. [дж']
3. [ч']
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: raw_stick
2010-11-15 03:11 pm (UTC)
Перше - точнісінько як тоді, коли в нас майстри щось обіцяють: "То сі зроообит!"
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: hector_von_kyiv
2010-11-15 03:16 pm (UTC)

я в другобечі рудивші :)

Я думаю, з точки зору глобальної фонетики, це той самий звук, ага :)
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: punk_floyd
2010-11-16 09:46 am (UTC)

Re: я в другобечі рудивші :)

таки - То сі зробит

вагасі, таке г прикольне, наше
коунсю

джітенша
манд(ж)ю (ближче до "д", ніж до "дж")
кумоносюзьо

чюгоку
оні-ця
чоу?
(ей пацанчік, чо?)
(Відповісти) (Parent) (Thread)
From: prophet_in_blue
2010-11-15 03:20 pm (UTC)
1) ш'
2) дж'
3) ч', т', ч' - от по-різному, і все тут.


(Відповісти) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: hector_von_kyiv
2010-11-15 04:01 pm (UTC)
Не знаю :)
Ти мені нагадала анекдот про цукерки-подушечки :)
(Відповісти) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: hector_von_kyiv
2010-11-15 04:07 pm (UTC)
В театр Моссовета пришел лектор читать лекцию о полетах в космос.
Закончив ее, предлагает задавать вопросы. Поднимается Раневская.
- Товарищ лектор, а вы "подушечки" ели? Вокруг конфета, а внутри -
варенье. Интересно, как оно туда попадает?
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: zhouck
2010-11-15 04:31 pm (UTC)
ш
дж
ч
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: zhiva_the_mage
2010-11-16 02:57 pm (UTC)
1.
ш'
ш'
с'

2.
дж' ш'
дж'
дж'

3.
ч'
шипляче ц'
ч'
(Відповісти) (Thread)
From: drundia
2011-06-10 06:48 pm (UTC)
Ой-йо, я майже «мандю» почув.
(Відповісти) (Thread)